Διαχειριστική ομάδα

Η διαχειριστική ομάδα του lesinitsa.gr αποτελείται από τους παρακάτω.

Γάτσιος Σπύρος
Κυριαζή Ευδοξία
Μήτση Θεοδώρα
Μούκας Βασίλης
Μπαλκώνη Άλκηστη
Μπάχος Χρήστος
Μπίτας Άρης-Χρήστος
Παππά Ματίνα
Σέκκας Οδυσσέας