Στον Άη Λια της Λεσινίτσας το 1959

Η φωτογραφία γράφει πίσω 20 Ιουλίου 1959. Τραβηγμένη ψηλά στον Άγιο-Λιά παρουσιάζει από αριστερά προς τα δεξιά τις:
1) Γλυκερία Λίτου – Γάτσιου,
2) Φωτεινή Λίτου,
3) Λούλα Υφαντή – Παρτάλη,
4) Ελευθερία Μπαλκώνη -Παππά,
5) Ευφροσύνη Ντάλλα – Μπολάνου,
6) Βασιλική Παππά – Μπάμπουλη,
7) Πολυξένη Υφαντή (κάτοχος της φωτογραφίας).

Του Προφήτου Ηλίου σήμερα και κάθε χωριό συνήθως στο ψηλότερο βουνό του έχει εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο. Συνηθίζεται (όχι αποκλειστικά) αυτό, λόγω του γεγονότος ότι ο Προφήτης με πύρινο άρμα ανέβηκε στους ουρανούς και κατά την παράδοση θα επανέλθει πριν την συντέλεια του κόσμου ώστε να προετοιμάσει την έλευση του Μεσσία κατά την Δευτέρα Παρουσία. Ο ρόλος του ήταν ο ίδιος και στην Παλαιά Διαθήκη, όπως και όλων των άλλων Προφητών.

Έτσι και στο χωριό μας υπάρχει το εκκλησάκι ψηλά στο βουνό που πήρε και το όνομα του Αγίου. Η ιστορία του χάνεται στα βάθη του χρόνου και προφανώς έχει ίδια ηλικία με το χωριό μας, ίσως και παλαιότερη και να προϋπήρχε και με το παλαιό χωριό. Οι κάτοικοι ανέβαιναν στη μνήμη του κάθε χρόνο.

Ο Άη Λιας της Λεσινίτσας

Στις μέρες μας, εμείς ως μικρά παιδιά μαζί με τους μεγαλύτερους ανεβαίναμε για προσκύνημα στη χάρη του και ανάβαμε ένα κερί. Ελπίζουμε, κάποια στιγμή να έρθει η ώρα να τελεστεί Θεία Λειτουργία στο ερειπωμένο αυτό εκκλησάκι.